Vi behandler dagligt mange mails som bliver splittet op i filer som herefter automatisk kan blive til ordre i dit system.

Filerne kan leveres i alle kendt filformater.

Et eksempel herpå: Vi har en kunde som driver en stor webshop, der bliver herfra automatisk sendt en mail hver gang der bliver oprettet en ordre. Denne ordre kan vi via vores avancerede software omdanne til et læsbart format som kan indlæses i økonomisystemet.

På denne måde er der ingen manuel/tidskrævende indtastning af data og man undgår fejl indtastninger.

Et andet eksempel er et Speditionsfirma som dagligt modtager mails med opgaver til fortoldning.

Disse mails indeholder typisk oplysninger om leveringsadresser, containernr., varetyper mm. alle disse oplysninger bliver automatisk trukket ud af de indkomne mails og overført til Butterfly.

Kontakt Jesper Hesselberg på telefon 98 91 19 00