Klik på en reservation for at se hvem der har reserveret eller hvad der er reserveret til.

1-2-3   SÅDAN RESERVERER DU EN BANE

1.Klik på den ønskede time i oversigtsbilledet (der skal være markeret o ved “ALLE”)

2.Indtast dit medlemsnr + kode, samt din makkers medlemsnummer. Din kode er din fødselsdag og måned, dvs. hvis din fødselsdag er 3. april, så er din kode 0304. Du skifter til næste felt ved at trykke på Tab eller Enter.

3.Tryk “reserver” Hvis du ikke har lov til at reservere timen, får du en meddelels om årsagen.

Der kan være følgende årsager:

1. Dit eller makkerens medlemsnummer er forkert

2. Din kode er forkert

3. Du eller din makker har reserveret andre timer og må ikke reservere flere

4. Du eller din makker må ikke reservere denne bane eller på dette tidspunkt (deltidsspillere)

5. Timen er alligevel ikke ledig fordi en anden har nået at reservere før dig

Bemærk, at de timer, der allerede er overstået eller startet, ikke kan reserveres (markeret med lys grå).

Der kan kun reserveres 6 dage frem og du kan kun have 1 reservation ad gangen. (nogle klubber har 2/3 reservationer ad gangen)

SLET EN RESERVATION

Af hensyn til dine medspillere er det vigtigt, at du husker at slette din reservation, hvis du alligevel ikke skal bruge den.

1.Klik i oversigtsbilledet på den time du har reserveret

2.Indtast din kode.

3.Tryk “slet”Hvis du ikke kan huske, hvornår du har reserveret, kan du øverst i billedet vælge “egne reservationer”.

Det er ikke nødvendigt at slette reservationer, hvor en time er spillet eller startet, for at reservere en ny time.

NB:Hvis din makker har reserveret og angivet dig som makker, har I begge mulighed for at slette reservationen, idet begge jeres koder vil virke.

Send e-mail til makkerDet er muligt at sende e-mail til din makker eller dig selv. Se vejleding på skærmen.

Vis egne reservationerI oversigtsbilledet kan du vælge “Egne reservationer”.

Tast dit medlemsnummer ind og tryk på Enter. Oversigtsbilledet viser nu kun de reservationer du har lavet, eller hvor din makker har reserveret og angivet dig som makker.

Vis andre medlemmerKlik på “Medlemmer” på oversigtsbilledet for at søge efter din makker eller andre spillere. Du kan her søge både på medlemsnummer og navn.

Specielle situationerHvis siderne vises forkert eller med fejl, kan det hjælpe at trykke Ctrl. F5 for at hente siden igen fra serveren.