Mangler du i dit nuværende system mulighed for, at fremsende fakturaer mm. som pdf dokument til dine kunder. Vi har en løsning som kan anvendes i alle udgaver af Navision og andre windows basserede økonomisystemer.